background

NÄTVERKET STOPPA OFRIVILLIG ENSAMHET (NSOE)

 

NSOE arbetar för socialt välbefinnande till alla åldersgrupper. Vi är en nationell plattform för samverkan och kunskapsutbyte i arbetet med att minska ofrivillig ensamhet

NSOE är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer om oss

Vi driver ett forum med över 500 personer! Här diskuterar vi metoder mot ofrivillig ensamhet

På sociala medier driver vi ett nationellt forum för alla som är intresserade av att förebygga ofrivillig ensamhet i samhället. Här kan vi utbyta idéer med varandra, dela artiklar och forskning, diskutera lösningar på nationell eller lokal nivå. Tillsammans kan vi lobba för att denna fråga prioriteras av politiker på alla nivåer.

Bli medlem i vårt forum
background

Nationell konferens om Ofrivillig Ensamhet 2020

Över 100 yrkesverksamma politiker, psykologer, läkare, socionomer, arkitekter m.fl. möttes digitalt på Sveriges första konferens om ofrivillig ensamhet. Huvudämnet var en framgångsrik metod från Storbritanien - The Frome Model. I oktober 2020 arrangerade vi tillsammans med Arenaidé. Konferensen fick finansiellt stöd från Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA).

Huvudtalare

Dr Julian Abel, expert i palliativ medicin från Storbritannien och grundare av organisationen Compassionate Communities, presenterar sin metod The Frome Model och filosofin bakom Compassionate Communities. Metoden går ut på att knyta ihop primärvård, kommun och ideell sektor och samarbeta kring att lotsa patienter till gemenskap. Jenny Hartnoll, från Storbritannien, arbetar som chef på Health Connections Mendip, som är en innovativ hälsofrämjande servicecentral sammankopplad med primärvården. Hon kommer prata om hur centralen arbetar med resurser i lokal- och civilsamhället för att främja folkhälsan.

Material från konferensen

Background Image

Läs rapporten - Ensamhet Dödar - Ofrivillig Ensamhet i Sverige

Arenaidé har publicerat en rapport av Kerstin Thelander, en av grundarna till vår förening.

"Den här rapporten visar att den kunskap vi har i dag om ensamhetens negativa inverkan på hälsan inte påverkar hur vården och omsorgen planeras och utförs. Att den psykiska ohälsan är utbredd i Sverige känner de flesta till. Det tycks dock inte vara lika känt att ensamhet kan ligga bakom vanliga diagnoser som depression och olika former av ospecifika smärttillstånd."

Läs rapporten

 

Se, lyssna och läs mer om oss i andra medier

Inslag i SR Studio Ett om Frome-metoden och konferensen. Med Kerstin Thelander, socionom, föreläsare och en av grundarna av "Nätverket Stoppa Ofrivillig Ensamhet”, Elin Färnstrand, psykolog. Hör också Julian Abel, grundare av “Compassionate community UK”.

Läs om oss i media