Förekomst av objektiv och subjektiv ensamhet i Sverige

Social isolering/objektiv ensamhet och tillgång till nära vän.

Läs mer

Vad är ofrivillig ensamhet och vilka konsekvenser har det för hälsa?

Ofrivillig ensamhet kan beskrivas som en känsla som uppstår när ens nätverk av sociala relationer...

Läs mer

Interventioner

Orsaker till ensamhet varierar mycket mellan olika individer och de kan finnas både samhälleliga,...

Läs mer