Background Image

Nationell konferens om Ofrivillig Ensamhet 2020

21st Feb 2021 in

Nationell konferens om Ofrivillig Ensamhet 2020

I Oktober 2020 arrangerade NSOE i samarbete med Arenaidë Sveriges första konferens om Ofrivillig Ensamhet.

Över 100 yrkesverksamma politiker, psykologer, läkare, socionomer, arkitekter m.fl. möttes digitalt på Sveriges första konferens om ofrivillig ensamhet. Huvudämnet var en framgångsrik metod från Storbritanien - The Frome Model. I oktober 2020 arrangerade vi tillsammans med Arenaidé. Konferensen fick finansiellt stöd från Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA).

Huvudtalare

Dr Julian Abel, expert i palliativ medicin från Storbritannien och grundare av organisationen Compassionate Communities, presenterar sin metod The Frome Model och filosofin bakom Compassionate Communities. Metoden går ut på att knyta ihop primärvård, kommun och ideell sektor och samarbeta kring att lotsa patienter till gemenskap. Jenny Hartnoll, från Storbritannien, arbetar som chef på Health Connections Mendip, som är en innovativ hälsofrämjande servicecentral sammankopplad med primärvården. Hon kommer prata om hur centralen arbetar med resurser i lokal- och civilsamhället för att främja folkhälsan.

Material från konferensen

sweden-compassionate-communities-in-primary-care-1.pptx

jenny-hartnolls-presentation-health-connections-mendip-compressed.pdf