Ensamhet i Norden

En forskningsrapport som gjordes på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Rapporten sammanfattar forskning kring förekomst av ensamhet bland ändre, hälsokonsekvenser och riskfaktorer samt översikt av interventionsstudier med fokus på de Nordiska länderna.

Syftet med studien var att bidra med kunskap för att stärka förutsättningarna för samarbete mellan de nordiska länderna och en utveckling av arbetet med ensamhet bland äldre personer.