Promising approaches

Brittiska Campaign to end loneliness rapport om framgångsrika insatser och interventioner mot ensamhet bland äldre

Rapporten bygger kunskap på från de ledande experterna inom området och den senaste forskningen. Den sammanfattar hur olika insatser kan kombineras och komplettera varandra och ger praktiska exempel som möjliggör för organisationer och aktörer att inspireras av varandra.

Guiden syftar till att

  • Hjälpa aktörer som arbetar med äldre, såsom biståndshandläggare, socialarbetare, vårdgivare och folkhälsostrateger, att hitta luckor och brister i det befintliga stödet i sin kommun eller region.
  • Stödja dessa aktörer i att erbjuda mer effektiva interventioner mot ensamhet.
  • Bygga ny kunskap kring ensamhet och hur man kan minska den.