NSOE arbetar för socialt välbefinnande i alla åldersgrupper. Vi är en nationell plattform för samverkan och kunskapsutbyte i arbetet med att minska ofrivillig ensamhet och främja socialt välbefinnande.

NSOE är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Senaste inlägg

Ny litteratur på ämnet Sociala Relationer och hälsa, samt effektiva interventioner

Social gemenskap och goda relationer tillhör människans grundbehov och är viktiga förutsättningar för hälsa och välbefinnande.

Författare
Kerstin Thelander, socionom, grundare av NSOE, arbetar som suicidpreventionssamordnare på Uppsala kommun

Margareta Kristenson, professor emerita och överläkare i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköping universitet, Region Östergötland

NSOE driver ett forum med över 500 personer

Här diskuterar vi metoder för hur vi kan motverka ofrivillig ensamhet och främja socialt välbefinnande.

På sociala medier driver vi ett nationellt forum för alla som är intresserade av att förebygga ofrivillig ensamhet i samhället. Här kan vi utbyta idéer med varandra, dela artiklar och forskning, diskutera lösningar på nationell eller lokal nivå. Tillsammans kan vi lobba för att denna fråga prioriteras av politiker på alla nivåer.

HELA SVERIGE FÖR SOCIALT VÄLBEFINNANDE

Här samlar vi arbeten runt om i Sverige som syftar till att motverka eller utveckla mer kunskap om ofrivillig ensamhet och socialt välbefinnande.