background

NÄTVERKET STOPPA OFRIVILLIG ENSAMHET (NSOE)

 

NSOE arbetar för socialt välbefinnande till alla åldersgrupper. Vi är en nationell plattform för samverkan och kunskapsutbyte i arbetet med att minska ofrivillig ensamhet

NSOE är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer om oss

Vi driver ett forum med över 500 personer! Här diskuterar vi metoder mot ofrivillig ensamhet

På sociala medier driver vi ett nationellt forum för alla som är intresserade av att förebygga ofrivillig ensamhet i samhället. Här kan vi utbyta idéer med varandra, dela artiklar och forskning, diskutera lösningar på nationell eller lokal nivå. Tillsammans kan vi lobba för att denna fråga prioriteras av politiker på alla nivåer.

Bli medlem i vårt forum
Background Image

Helhetsbild av hur Sverige arbetar med att motverka ofrivillig ensamhet

I dagsläget saknas en helhetsbild av hur Sverige arbetar med att motverka ofrivillig ensamhet. Vi är övertygade om att det i det här nätverket finns mycket kunskap om olika arbeten och lokala initiativ, både från offentlig sektor och civilsamhälle.

Hjälp oss att skapa en helhetsbild genom att dela med dig av det du vet. Du behöver inte veta ingående om ett projekt/arbete utan beskriv bara det du känner till och omnämn ansvarig/involverad part, ex. PRO i Stockholm eller Östhammars kommun.

Till kartan

background

Ny litteratur på ämnet Sociala Relationer och hälsa, samt effektiva interventioner

Från bokens baksida:

"Social gemenskap och goda relationer tillhör människans grundbehov och är viktiga förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Området är välstuderat och forskningen visar tydliga samband mellan social isolering och ofrivillig ensamhet med sjukdom och förtida död, med psykisk ohälsa, samt med sociala problem såsom drogmissbruk. Trots detta får betydelsen av sociala relationer en relativt liten plats i dagens hälso- och sjukvårdsutbildningar liksom i utbildningar i socialt arbete. Denna bok syftar till att fylla detta tomrum genom att ge kunskap kring orsaker till ensamhet på individnivå, relationsnivå och samhällsnivå samt kunskap om konkreta metoder och interventioner för att minska ofrivillig ensamhet. Särskilt beskrivs interventionen social förskrivning (på engelska social prescribing), då den visat sig framgångsrik inte bara i att minska upplevd ensamhet utan även i att förbättra den generella folkhälsan. Målgruppen för denna bok är studenter och yrkesverksamma inom medicin, folkhälsa, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, socialt arbete, skola och omsorg, beslutsfattare och den intresserade allmänheten."

Författare

Kerstin Thelander, socionom, grundare av NSOE, arbetar som suicidpreventionssamordnare på Uppsala kommun

Margareta Kristenson, professor emerita och överläkare i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköping universitet, Region Östergötland

Till boken och Studentlitteratur

Background Image

Läs rapporten - Ensamhet Dödar - Ofrivillig Ensamhet i Sverige

Arenaidé har publicerat en rapport av Kerstin Thelander, en av grundarna till vår förening.

"Den här rapporten visar att den kunskap vi har i dag om ensamhetens negativa inverkan på hälsan inte påverkar hur vården och omsorgen planeras och utförs. Att den psykiska ohälsan är utbredd i Sverige känner de flesta till. Det tycks dock inte vara lika känt att ensamhet kan ligga bakom vanliga diagnoser som depression och olika former av ospecifika smärttillstånd."

Läs rapporten

 

Se, lyssna och läs mer om oss i andra medier

Inslag i SR Studio Ett om Frome-metoden och konferensen. Med Kerstin Thelander, socionom, föreläsare och en av grundarna av "Nätverket Stoppa Ofrivillig Ensamhet”, Elin Färnstrand, psykolog. Hör också Julian Abel, grundare av “Compassionate community UK”.

Läs om oss i media