Video: Social gemenskap och dess betydelse för hälsan

Martin Gellerstedt, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, berättar som betydelsen av gemenskap för god hälsa.