Sociala Relationer och Hälsa

sociala-relationer-och-hälsa-bok

Social gemenskap och goda relationer tillhör människans grundbehov och är viktiga förutsättningar för hälsa och välbefinnande.

Författare
Kerstin Thelander, socionom, grundare av NSOE, arbetar som suicidpreventionssamordnare på Uppsala kommun

Margareta Kristenson, professor emerita och överläkare i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköping universitet, Region Östergötland

TILL BOKEN