Nätverket Stoppa Ofrivillig Ensamhet

Avsnitt #3 – Mansjouren

Om mäns psykiska och sociala hälsa talas det inte speciellt mycket om, detta trots att statistiken talar sitt tydliga språk: hälften så många män som kvinnor upplever sig ha en nära vän, 70% av alla självmord i Sverige begås av män. I detta avsnitt samtalar NSOE:s Christian Altenius med Peter Svanborg, ordförande på Mansjouren, om …

Avsnitt #3 – Mansjouren Läs mer »

Avsnitt #2 – Ensamhetsrevolutionen

Lina Zakrisson från Ensamhetsrevolutionen gästar oss i ett samtal om ensamhet och gemenskap kring vår ensammaste plats, bostaden. För att beställa Linas bok Grannskapsrevolutionen med 20% rabatt, ange kod NSOE på Ensamhetsrevolutionen.se. Gäller juli-aug. GemEnsamhetspodden – podden om socialt välbefinnande och hälsa. Producent och programledare: Christian Altenius Till Spotify

sociala-relationer-och-hälsa-bok

Sociala Relationer och Hälsa

Social gemenskap och goda relationer tillhör människans grundbehov och är viktiga förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Författare Kerstin Thelander, socionom, grundare av NSOE, arbetar som suicidpreventionssamordnare på Uppsala kommun Margareta Kristenson, professor emerita och överläkare i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköping universitet, Region Östergötland TILL BOKEN

Interventioner

Orsaker till ensamhet varierar mycket mellan olika individer och de kan finnas både samhälleliga, relationella och individuella faktorer. Därför behövs en bredd av interventioner på olika nivåer i samhället1. Internationella översikter av interventionsstudier När det gäller individnivån, är de flesta interventioner som utvärderats riktade till äldre personer som upplever ensamhet eller är socialt isolerade. Det …

Interventioner Läs mer »

Vad är ofrivillig ensamhet och vilka konsekvenser har det för hälsa?

Ofrivillig ensamhet kan beskrivas som en känsla som uppstår när ens nätverk av sociala relationer är bristfällig avseende kvalitet eller kvantitet. Känslan uppkommer när en persons önskade sociala relationer inte överensstämmer med verkligheten [1]. Ofrivillig ensamhet kan delas in i existentiell, social och emotionell ensamhet. Social ensamhet innebär upplevd frånvaro av ett socialt nätverk där …

Vad är ofrivillig ensamhet och vilka konsekvenser har det för hälsa? Läs mer »

Förekomst av objektiv och subjektiv ensamhet i Sverige

Social isolering/objektiv ensamhet och tillgång till nära vän I SCB:s senaste studie1 av förekomst av social isolering baserat på ett slumpvis urval av befolkningen över 16 år, visades att ungefär 4 procent av respondenterna kunde beskrivas som socialt isolerade. Detta enligt definitionen ”om de bor ensamma och inte träffar anhöriga, bekanta eller vänner oftare än …

Förekomst av objektiv och subjektiv ensamhet i Sverige Läs mer »

Som man frågar får man svar – vilket mätverktyg ska jag använda?

Exempelfrågorna är fritt översatta från engelska till svenska. Frågorna är hämtade från Ensamhet dödar, och Measuring your impact on loneliness in later life Ofrivillig ensamhet går att mäta på olika vis och underlaget bygger oftast på självskattningar (Luanaigh & Lawlor, 2008). Mängden olika mätverktyg i kombination med det faktum att ensamhet är ett mångfacetterat begrepp …

Som man frågar får man svar – vilket mätverktyg ska jag använda? Läs mer »