Initiativ & Projekt I Sverige

Kartläggning

Här samlar vi pågående projekt och initiativ i sverige

I dagsläget saknas en helhetsbild av hur Sverige arbetar med att motverka ofrivillig ensamhet. Vi är övertygade om att det i det här nätverket finns mycket kunskap om olika arbeten och lokala initiativ, både från offentlig sektor och civilsamhälle

Arbetar du mot ofrivillig ensamhet och för social hälsa?

Hjälp oss att skapa en helhetsbild genom att dela med dig av det du vet. Du behöver inte veta ingående om ett projekt/arbete utan beskriv bara det du känner till och omnämn ansvarig/involverad part, ex. PRO i Stockholm eller Östhammars kommun.

SENASTE INLÄGG