Christian Altenius

Existentiell hälsa : nytt regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten

Existentiell hälsa får nu ett rejält erkännande när Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med existentiell hälsa. Ett viktigt område som går hand i hand med ensamhetsfrågan och socialt välbefinnande. ”I ett framgångsrikt arbete för att främja hälsa behöver den existentiella hälsan tas på större allvar. I regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten ingår …

Existentiell hälsa : nytt regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten Läs mer »

Folkhälsomyndighetens kartläggning över den svenska ensamheten

Då var det äntligen här! Idag släpptes Folkhälsomyndighetens kartläggning över den svenska ensamheten. Kartläggningen har genomförts i samverkan med Socialstyrelsen och innehåller resultat från svenska undersökningar, internationell forskning samt en beskrivning av hur myndigheter, regioner, kommuner och ideella organisationer arbetar med frågan. Kartläggningen ligger till grund för en nationell strategi för att utveckla och intensifiera …

Folkhälsomyndighetens kartläggning över den svenska ensamheten Läs mer »

Nya avsnitt av GemEnsamhetspodden

Så mycket spännande som händer för att motverka ofrivillig ensamhet just nu! Hela Sverige sjuder av aktivitet och gemenskapande arbete! På NSOE försöker vi fånga upp så mycket vi kan och sprida erfarenheterna vidare, inte minst genom vår podd, GemEnsamhetspodden. I senaste avsnittet ”HEJ Micke!”, får du tips på hur du säger Hej, initierar kontakt …

Nya avsnitt av GemEnsamhetspodden Läs mer »

Näringslivet engageras i ensamhetsfrågan

Ensamhetsfrågan engagerar allt bredare. Även näringslivet har en viktig roll att spela för socialt välbefinnande. Nu tas initiativ till ett företagsnätverk, en plattform genom vilken näringslivet kan bidra och utbyta erfarenheter kring hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande för att motverka ofrivillig ensamhet. Läs mer i denna debattartikel av Jakob Forssmed i DI.

#20 GemEnsamhetspodden: Präst på social vift!

Om mötesplatser pratar vi mycket. Behöver vi fler mötesplatser, behöver vi lära oss att använda dem? Eller är det kanske rentav så att mötesplatsen behöver hitta till oss? Precis så tänker man i Kropps Församling, där prästen varje torsdag lämnar kyrkan för att istället möta människorna på ett av Sveriges största köpcentrum, Väla. Ett spontant …

#20 GemEnsamhetspodden: Präst på social vift! Läs mer »