Näringslivet engageras i ensamhetsfrågan

Ensamhetsfrågan engagerar allt bredare. Även näringslivet har en viktig roll att spela för socialt välbefinnande. Nu tas initiativ till ett företagsnätverk, en plattform genom vilken näringslivet kan bidra och utbyta erfarenheter kring hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande för att motverka ofrivillig ensamhet. Läs mer i denna debattartikel av Jakob Forssmed i DI.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *