Existentiell hälsa : nytt regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten

Existentiell hälsa får nu ett rejält erkännande när Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med existentiell hälsa. Ett viktigt område som går hand i hand med ensamhetsfrågan och socialt välbefinnande.
”I ett framgångsrikt arbete för att främja hälsa behöver den existentiella hälsan tas på större allvar. I regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten ingår därför att utifrån en svensk kontext definiera existentiell hälsa, genomföra en kartläggning för att utveckla kunskapen om och arbetet med existentiell hälsa samt lämna förslag på hur myndigheten kan arbeta med existentiella perspektiv för att bidra till en god och jämlik hälsa i samhället”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *