Seminarievärd vid Mötesplats Social hållbarhet

Den 20-21 september anordnade SKR och Folkhälsomyndigheten konferensen Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid i Örebro. NSOE var seminarievärdar för seminariet Vägar till gemenskap – samverkan för psykisk hälsa och minskad ofrivillig ensamhet. Elin och Kerstin inledde seminariet med att kort berätta om NSOEs arbete, ensamhet och dess konsekvenser för vår hälsa. Därefter tog Anna Stadig Pilhagen och Susanne Sandgren vid och berättade hur de i samverkan arbetar för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre i Skaraborg. Lotta Schön och Bitte Wikström avslutade seminariet med att delge hur de med hjälp av tjänstedesign utvecklar interventioner i projektet Omtanke Helsingborg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *