Strategi mot ofrivillig ensamhet, Storbritannien

I Storbritannien har man kommit långt i arbetet med att minska ensamhet. Den brittiska regeringen utarbetade 2018 en nationell strategi för att bekämpa ensamhet
Strategin har tre övergripande syften:

Kunskap

Att förbättra kunskapsbasen om ensamhet för att bättre förstå vad som orsakar den, dess följder och vilka insatser som fungerar för att motverka ensamhet.

Strukturell förändring

Att ensamhet och sociala relationer ska övervägas i alla politiska beslut.

Minska stigmat

Att skapa ett nationellt samtal om ensamhet, höja medvetenheten om dess konsekvenser och minska stigmat. Precis som vi förstår vikten av att se efter vår fysiska, och alltmer också vår psykiska hälsa, bör vi också se efter våra sociala relationer som en vital del av vårt välmående.

Storbrittaniens strategi mot ofrivillig ensamhet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *