Initiativ & Projekt Utanför Sverige

Strategi mot ofrivillig ensamhet, Storbritannien

I Storbritannien har man kommit långt i arbetet med att minska ensamhet. Den brittiska regeringen utarbetade 2018 en nationell strategi för att bekämpa ensamhet Strategin har tre övergripande syften: Kunskap Att förbättra kunskapsbasen om ensamhet för att bättre förstå vad som orsakar den, dess följder och vilka insatser som fungerar för att motverka ensamhet. Strukturell …

Strategi mot ofrivillig ensamhet, Storbritannien Läs mer »

Promising approaches, Storbrittanien

Brittiska Campaign to end loneliness, är en rapport om framgångsrika insatser och interventioner mot ensamhet bland äldre Rapporten bygger kunskap på från de ledande experterna inom området och den senaste forskningen. Den sammanfattar hur olika insatser kan kombineras och komplettera varandra och ger praktiska exempel som möjliggör för organisationer och aktörer att inspireras av varandra. https://www.campaigntoendloneliness.org/wp-content/uploads/Promising_Approaches_Revisited_FULL_REPORT.pdf …

Promising approaches, Storbrittanien Läs mer »