Interventioner mot ofrivillig ensamhet, för socialt välbefinnande och hälsa

Den här enkäten syftar till att kartlägga interventioner i Sverige med syfte att förebygga ofrivillig ensamhet och främja socialt välbefinnande och hälsa. Kartläggningen genomförs dels för att facillitera erfarenhet- och kunskapsutbyte mellan aktörer som arbetar med frågan, dels för att kunna följa utvecklingen i landet. Interventionen som anges ska ha ett tydligt syfte att motverka ofrivillig ensamhet och/eller främja socialt välbefinnande och hälsa. Stort tack för din medverkan!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *