Fergus

Nu startar NSOE GemEnsamhetspodden

Som navet för diskussion och erfarenhetsutbyte kring socialt välbefinnande och hälsa, startar nu NSOE GemEnsamhetspodden – podden om socialt välbefinnande och hälsa. Med podden som verktyg hoppas vi kunna skapa dialog, engagemang och erfarenhetsutbyte kring ensamhetsfrågan ur flera olika perspektiv.  GemEnsamhetspodden hittar du på Spotify, Google Podcast och Soundcloud. Vi hörs!

Interventioner mot ofrivillig ensamhet, för socialt välbefinnande och hälsa

Den här enkäten syftar till att kartlägga interventioner i Sverige med syfte att förebygga ofrivillig ensamhet och främja socialt välbefinnande och hälsa. Kartläggningen genomförs dels för att facillitera erfarenhet- och kunskapsutbyte mellan aktörer som arbetar med frågan, dels för att kunna följa utvecklingen i landet. Interventionen som anges ska ha ett tydligt syfte att motverka …

Interventioner mot ofrivillig ensamhet, för socialt välbefinnande och hälsa Läs mer »